Blog

Soorten bibliotheken

De bibliothekendiensten in de wereld verschillen zozeer in detail van land tot land dat het moeilijk is om iets anders dan het meest algemene beeld van hun activiteiten te schetsen. Niettemin volgen zij een breed maar waarneembaar patroon dat zich …

Blog

Het nieuwe leren

In Europa waren de bibliotheken van de pas gestichte universiteiten – samen met die van de kloosters – tot in de late Middeleeuwen de belangrijkste centra voor de studie van boeken; boeken waren duur en onbetaalbaar voor iedereen, behalve voor …