Blog

Soorten bibliotheken

De bibliothekendiensten in de wereld verschillen zozeer in detail van land tot land dat het moeilijk is om iets anders dan het meest algemene beeld van hun activiteiten te schetsen. Niettemin volgen zij een breed maar waarneembaar patroon dat zich …