Blog

De geschiedenis van bibliotheken

De oude wereld

In de vroegste tijden was er geen onderscheid tussen een archiefkamer (of archief) en een bibliotheek, en in die zin kan men zeggen dat bibliotheken al bijna even lang bestaan als er archiefstukken worden bewaard. In een …